Medical Support & Education
Eerste Hulp aan kinderen 5e druk.
Diploma en verzekering via het Oranje
Kruis. 8 uur. + 2 uur studiebelasting
Bij u thuis of in-company
nu € 140,00 P.P. + Toets
Beginners Cursus EHBO 27 druk
Diploma + Eerste Hulp aan kinderen
plus verzekering via het Oranje Kruis
32 of 51 uur. min 6 en max 12
cursisten. nu € 250,00 P.P.+ Examen
Herhaling cursus EHBO 27 druk +
Eerste Hulp aan Kinderen via het
Oranje Kruis 10 uur
min 6  max 12 cursisten
nu € 110, 00 P.P. met verlenging
Beginners  cursus Eerste Hulp bij
Sportongevallen + het Oranje Kruis
boekje 27 druk 16 uur. min 1 tot max
12 cursisten.
Nu € 130,00  + certificaat of aantekening
Basisopleiding BHV via het NIBHV
16 uur + 2 uur studiebelasting.
min 6 max 15 cursisten.
kan in-comany  
Nu € 2990,00 P.P.+ certificaat en pas
Herhaling BHV via NIBHV
8 uur + 2 uur studiebelasting
min 6 max 15 cursisten.
kan in company
Nu €140,00 P.P + certificaat en pas
Reanimatie cursus via het N.R.R. 8 uur
Volwassenen + AED 1 tot 12 cursisten
Kinderen + AED 1 tot 12 cursisten
Kan bij u thuis of in company.
Nu € 80,00 P.P.  + certificaatVoor inhuren van onze Eerste Hulp
verleners. Voor de activiteiten voor het
Oranje Kruis of  voor het Rode Kruis.
Of via andere instanties.
Vraag onze brochure aan.
Voor een van deze cursusen bel ons:
tel: 050-3014691  mob: 0634511614
Of mail ons :
support-medical@ziggo.nl
Opleidingen
Eerste Hulp bij Wandelletsels
8 uur + 2 uur studiebelasting.
min 1 max 12 cursisten.
kan bij u thuis of kan in-comany  
Nu € 120,00 P.P.+ certificaat en pas
Uitgebreide EHBO RK4100
16 uur + 2 uur studiebelasting
min 6  max 15 cursisten
in-copany
Nu € 260,00 + certificaat en RK pas
Basis EHBO RK3100
12 uur + thuisstudie
min 6 max 15 cursisten
in-company
Nu € 190,00 P.P certificaat + RK pas
Het Oranje kruis  8-10 jaar  16 uur
het Oranje kruis 10+  24 uur
min 6 max 12 jeugd
in-company
Nu: € 80,00 < 10 €120,00 > 10